Ostrov
Kostel
Město

Na kole dětem 10. 6. 2020 12:00

Na kole dětem

Tak jako loni, i letos se sportovní projekt na podporu onkologicky  nemocných dětí „Na kole dětem“ koná pod záštitou starosty města.   Začátek letošní cyklotour je stanoven na 10. června, kdy ve 12 hodin  odstartuje z Hlučína 11. ročník tohoto dobročinného projektu a peloton  cyklistů vyrazí na  desetidenní trasu napříč naší republikou.

Letošní ročník veřejné cyklotour je upraven dle pravidel  nařízení vlády a uskuteční se  pouze v omezeném rozsahu pod heslem  „Nenecháme děti ve štychu“. „Všichni se jistě těšili na setkání po roce.  Já jsem měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý rok jsem na to  trénoval). Současná situace může přinést bohužel i zklamání. Nedejte si  vzít radost z pohybu a přátelství. Myslete na nemocné děti, že si svou  situaci také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme  ulehčit, jak to jen bude možné,“ říká Josef Zimovčák. Cyklotour bude  letos pojata jako taková promo akce pro rok 2021, ve kterém se pojede  naprosto totožná trasa, jako v letošním roce. Město Hlučín tak přivítá  10. června 2020 dopoledne na Mírovém náměstí  30 cyklistů z celé  republiky,  v 11. 30  hodin začne interaktivní rozcvička se zapojením  přítomných. V poledne starosta města odstartuje cyklotour  a peloton se  vydá směrem na Ostravu, Petřvald, Vratimov a Kopřivnici.  V čele  pelotonu pojede Josef Zimovčák na vysokém kole a bude následován  ostatními cyklisty.  „Aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout  na kolo sám, nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlépe blízko  svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů na  účet NF Na kole dětem. Z poslaných fotek uděláme report, jako bychom  byli společně. Zajímavých a krásných míst na našem území je spousta,  nemusíme být všichni v jeden moment na jednom místě, a přesto můžeme  podpořit dobrou věc. Do dnešní doby se přímo hodí další tradice  posledních ročníků, což je odlití a následná dražba zvonů. Zvony svým  hlasem ohlašovaly smrt i nový život, varovaly před nebezpečím, vybízely  k pokoji a míru. Naše dva zvony mají pomoci nejen finančně, ale  především probudit naději, a to nejen u nemocných dětí, které potkal  nelítostný soupeř v podobě vážné nemoci, ale vybídnout i ostatní  k zamyšlení nad smyslem života. Za deset let se podařilo získat pro děti  více než dvanáct milionů korun, což není málo, ale ani dost. Pokusíme  se zase trochu děti potěšit,“ sdělila koordinátorka akce Martina  Střížová. Jelikož se nejedná o závod, ale o dobročinnou jízdu, která má  pomoci, město Hlučín finančně podpoří projekt částkou 20 000 korun.  Finance jsou určeny  pro  nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu  onkologicky nemocných dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Nadační  fond  Josefa Zimovčáka svou činnost zaměřuje na sportovní aktivity  a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům  překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Cyklotour je o pomoci,  pohybu, radosti, poznání, zážitku a přátelství, tedy o aktivitách, které  město Hlučín podporuje v rámci Zdravého města a Místní agendy 21.  Do  předchozích ročníků se aktivně zapojili známé osobnosti a odborníci  z různých oborů jako například Pavel Pafko, Jan Pirk, Petr Koukal, Jirka  Ježek, Martina Trnková. Kdo v letošním roce zavítá do Hlučína, je  překvapením.  Mírové náměstí nebude uzavřeno pro parkování aut, pouze  žádáme občany o zvýšenou toleranci při startu a průjezdu cyklistického  pelotonu městem v tento den. Podrobnosti o projektu naleznete na  www.nakoledetem.cz.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů