Ostrov
Kostel
Město

OTEVŘENÉ BUNKRY 19.9.2022

OTEVŘENÉ BUNKRY

OTEVŘENÉ BUNKRY 

V neděli 25. září se veřejnosti otevře hned osm pěchotních srubů u nás i v Polsku. Zájemci tak budou mít jedinečnou možnost podívat se do míst, která nejsou běžně přístupná. Prohlídky, které budou probíhat od 10 do 17 hodin, budou navíc komentované. Vstup v rámci této akce je ZDARMA. Ve stejný den se můžete vydat na tradiční komentovaný pochod po linii čs. opevnění, který pořádá Slezské zemské muzeum.

Na české straně bude zpřístupněno šest objektů a na polské straně objekty dva. Nejen pro děti bude připravena hrací karta s mapkou, kdy při splnění úkolu budete moci získat čokoládovou medaili. Hrací karty, stejně jako odměny budou k dispozici na každém stanovišti.

======================

Zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się w niedzielę 25 września w godzinach 10.00-17.00. Sześć obiektów będzie dostępnych po stronie czeskiej i dwa po stronie polskiej. Nie tylko dla dzieci zostanie przygotowana karta do gry z mapą, na której za wykonanie zadania można otrzymać czekoladowy medal. Karty do gry oraz nagrody będą dostępne na każdej stacji. Tego samego dnia można wybrać się na tradycyjny komentowany marsz wzdłuż linii Republiki Czechosłowackiej fortyfikacje zorganizowane przez Śląskie Muzeum Okręgowe.

========================

Na akci Otevřené bunkry se spolupodílí široká škála partnerů a jednotlivých provozovatelů pěchotních srubů. Je realizován v rámci projektu Opevnění Slezska, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vznikl

spoluprací mezi Turistickou oblastí Opavské Slezsko a polským partnerem Sdružení pro památky opevnění Pro Fortalicium. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů