Ostrov
Kostel
Město

Město Hlučín připravuje pomoc uprchlíkům 1.3.2022

Město Hlučín připravuje pomoc uprchlíkům

PŘIPRAVUJEME UPRCHLÍKŮM POMOC "NA MÍRU"

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině proudí do České republiky větší množství uprchlíků z Ukrajiny. Různé charitativní i soukromé subjekty nabízejí zajištění pomoci těmto uprchlíkům (zejména dopravu, ubytování, apod.). Město Hlučín se do této pomoci aktivně zapojuje i poskytnutím dalších věcných darů, které budou zakoupeny konkrétním lidem, kteří budou mít dočasný azyl v našem městě. Na základě rozhodnutí Rady města Hlučína ze dne 28. února 2022 a za spolufinancování obchodních společností města Teplo Hlučín, spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a TS Hlučín s.r.o. vyčlenilo částku ve výši 80 tisíc korun na nákup potřebných věcí. Přesný seznam věcných prostředků, které bude město Hlučín poskytovat, budeme operativně řešit s Charitou Hlučín, se kterou koordinujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů