Ostrov
Kostel
Město
  • Úvod
  • Akce
  • Kristina M. Málková a Jitka P. Nesnídalová - malby

Kristina M. Málková a Jitka P. Nesnídalová - malby 17. 11. - 31. 12. 2023 Červený kostel

Kristina M. Málková je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Karel Stretti). Ve svých dílech se soustředí především na nadčasová témata. V její tvorbě se objevuje svět jí blízký zahrnující konkrétní místa i osoby. Inspiraci nehledá jen ve všedním světě kolem sebe, ale také ve světě idejí, lidských představ a vnímání. Zásadní roli v jejích obrazech hraje světlo a jeho působení. Světlo pro ni není jen optickým jevem, ale především duchovním principem, který prostupuje interiéry i figury. Zajímá ji člověk jako emociální lidská bytost, ale též transcendentální přesah lidské existence. Opravdovost lidského vnímání a jednání zachytila v obrazech s dětskou tematikou, v jejichž pozadí stojí fascinace čistotou a bezprostředností dítěte. Autorčino výtvarné vyjadřování je realistické a nechybí mu velký smysl pro zachycení atmosféry a zároveň jakéhosi „bezčasí.“

Jitka P. Nesnídalová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a působila na stážích na salzburské Summer Academy a londýnské Middlesex University a v německém Schwandorfu. Autorčino výtvarné spektrum se rozprostírá od hyperrealistických obrazů se všemi barevnými odstíny skutečného světa až po zcela monochromní náznakovitě pojaté záznamy osobních prožitků a pocitů. U Jitky Nesnídalové hraje dominantní pocity myšlenka. Neomezuje se pouze na obrazovou plochu, ale mnohdy plátno zasazuje do dřevěných rámových konstrukcí, které tvoří nedílnou součást díla.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů